بیژن بنفشه خواه

بیژن بنفشه خواه
بازیگر
بازیگر فیلمهای طنز٫ موفق و بی غل و غش.
از جمله کارهای او:
قهوه تلخ- ساختمان پزشکان- این چند نفر- مرد هزار چهره و …

Powered by WebGozar